0

Your cart

Lennonova zeď není zdaleka jen oblíbenou turistickou atrakcí, ke které se lidé přicházejí vyfotit. Představuje zejména symbol. Čeho? O tom si uděláte nejlepší představu sami z její nesmírně zajímavé historie plné zvratů, příběhů a osobitých vzpomínek.

Následující texty vám popíší její některé stránky. Dobové fotky, zvukové i video záznamy, předměty spojené s tímto místem i rozhovory s pamětníky – to vše a více pak najdete v muzeu Lennonovy zdi The Lennon Wall Story.

Teď se pojďte na chvilku přenést zpět do dob, kdy pražské ulice nebyly plné aut ani zvědavých turistů z celého světa…

Let me take you down ’cause I’m going to…

Umělecká Kampa v 60. a 70. letech

Zeď Johna Lennona

Rok co rok 8. prosince

Ve větším stylu – 2. polovina 80. let

Svoboda, neuhasínající odkaz a turisté

Lennonova zeď 21. století

Zdroje textů:

BLAŽEK, Petr, LAUBE, Roman; POSPÍŠIL, Filip. Lennonova zeď v Praze: neformální shromáždění mládeže na Kampě 1980–1989. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2003. 340 s. + 1 CD. ISBN 80-7285-032-6

KOTRLÁ, Jitka. Kontroverze obrazu ve veřejném prostoru na příkladu Lennonovy zdi v Praze. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova,  Fakulta humanitních studií, 2019. 

Wikipedia [online]. Lennonova zeď, naposledy upraveno 6. 10. 2020. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Lennonova_zeď

Zdroje fotek:

David Sedlecký – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27714839

Eva Ticháková